Thi THPT Quốc gia 2018: Cách tính điểm liệt theo quy chế mới

Thi THPT Quốc gia 2018: Cách tính điểm liệt theo quy chế mới

Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, quy định về cách tính điểm liệt được nêu rất rõ trong Thông tư số 04/2018/TT-BGDDT ngày 28/2 do Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký để sửa đổi một số điều ở quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2018.
Ghi nhận từ mô hình thí điểm Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Chợ Đồn

Ghi nhận từ mô hình thí điểm Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Chợ Đồn

Chợ Đồn là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Dạy nghề huyện. Sau gần 1 năm thực hiện thí điểm, mô hình này đã chứng tỏ nhiều mặt tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Ghi tại Trung tâm dạy nghề huyện Chợ Đồn

Ghi tại Trung tâm dạy nghề huyện Chợ Đồn

Tuy mới đi vào hoạt động và còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Trung tâm dạy nghề huyện Chợ Đồn đã năng động, sáng tạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền thực hiện tốt công tác dạy nghề tại địa phương.
Thông báo
Thời tiết